Bod č.41.:

MAJ/17 - Využití předkupního práva města Plzně na výkup staveb garáží bez čp/če, obě zaps. na LV č. 327 pro k.ú. Plzeň, stojící na městských pozemcích parc. č. 980/2 a parc. č. 980/3, oba k.ú. Plzeň – České dráhy, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientační turist. mapa)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.5 (usn. RMP ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:113 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX