Bod č.8.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2017 )
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Zápis z Komise kultury RMP č. 2/17 (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX