Bod č.74.:

OK/4 - Projednání Informativní zprávy – Souhrnné vyhodnocení projektu „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“ vládou ČR dne 9. ledna 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Souhrnné vyhodnocení projektu „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX