Bod č.70.:

OI+ŘEÚ/1 - Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2016

(předkladatel:Ing. Grisník, Ing. Kuglerová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX