Bod č.15.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 02-03/2017)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 02-03/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX