Bod č.45.:

MAJ/21 - Výkup části pozemku parc. č. 281/3, k. ú. Dolní Vlkýš, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (zákres SVSMP + sdělení SVSMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP z roku 2014)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení MO Plzeň 9-Malesice)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 92/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX