Bod č.48.:

MAJ/24 - Zrušení usnesení ZMP č. 265 ze dne 23. 5. 2013 v plném znění.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP a ZMP z roku 2013)
Příloha č.2 (usnesení Okresního soudu Plzeň-město)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 94/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:120 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX