Bod č.43.:

MAJ/19 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2015/004172 – BRUDER CZ s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 524/2015)
Příloha č.2 (souhlas BRUDER CZ s.r.o. )
Příloha č.3 (zábory pozemků + zákres)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 90/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX