Bod č.44.:

MAJ/20 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 521/8 v k. ú. Doudlevce do majetku města Plzně z vlastnictví SJM

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 91/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX