Bod č.53.:

PROP/3 - Prodej bytové jednotky č. 2634/36 nacházející se v domě v Plzni, U Borského parku č. or. 22, obsazené nájemcem s platnou nájemní smlouvou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti pana JUDr. Straky)
Příloha č.2 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.3 (Část bytového průvodce)
Příloha č.4 (Orientační mapa)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 1. 2017)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 109 ze dne 9. 2. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX