Bod č.52.:

PROP/2 - Snížení vyvolávací ceny bytové jednotky č. 2867/8 na adrese Klatovská tř. č. or. 216, Plzeň, určené k prodeji městskou soutěží (pro neurčitý okruh zájemců)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží)
Příloha č.2 (Vyjádření Vězeňské služby ČR, Věznice Plzeň)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Orientační mapa)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP )
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 212 ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX