Bod č.62.:

PROP/12 - Prodej pozemku p. č. 670/14 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO P1)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.9 (usnesení ZMP)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 118 ze dne 9. 2. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX