Bod č.54.:

PROP/4 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1064/29 na adrese Rokycanská č. or. 28 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P4 č. 64 ze dne 30. 3. 2016)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 1. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 110/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX