Bod č.5.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření v souvislosti s návrhem nové Kolektivní smlouvy MMP

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX