Bod č.12.:

MAI/2 - Technické zázemí areálu Božkovský ostrov - svěření získaných nemovitých věcí do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situační mapa)
Příloha č.2 (Žádost ONM MMP)
Příloha č.3 (Souhrnné stanovisko TÚ MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX