Bod č.78a.:

PRIM/3 - Problematika personálních agentur, ubytoven a osob bez přístřeší

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX