Bod č.24a.:

RadM/1 - Směna pozemků v k. ú. Skvrňany v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (záborový elaborát, koordinační situace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (doporučení KNM ze dne 28. 2. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX