Bod č.24b.:

RadM/2 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni, Tichá č. or. 15

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Tichá č. or. 15))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX