Bod č.24d.:

RadM/4 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní a smlouvě o zřízení služebností č. 2017/000707 – pan Roman Kreuziger

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 34/2017) (*)
Příloha č.2 (žádost pana Kreuzigera)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX