Bod č.4.:

EK/1 - Stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2018 a o změně vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška statut. města Plzně)
Příloha č.2 (Mapa část Plzeň 3)
Příloha č.3 (Mapa Skvrňany)
Příloha č.4 (Mapa Doudlevce)
Příloha č.5 (Mapa Radobyčice)
Příloha č.6 (Mapa Valcha)
Příloha č.7 (Koeficienty)
Příloha č.8 (Dopis č.j. MMP/06386217)
Příloha č.9 (Důvodová zpráva)
Příloha č.10 (Usn. FV ZMO 3 č. 4/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:23 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX