Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM PEHMK za rok 2016

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (1. Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ za rok 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX