Bod č.3.:

ST/2 - Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dosavadní znění JŘ ZMO3)
Příloha č.2 (Návrh znění novelizovaného JŘ ZMO 3)
Příloha č.3 (Úplné znění novelizovaného JŘ ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:22 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX