Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 18.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:342 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX