Bod č.7.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:346 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX