Bod č.10.:

RMO1/2 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení RMO 1 č. 89 ze dne 4. 4. 2017)
Příloha č.2 (Žádost Ing. Ženíška)
Příloha č.3 (Odpověď Ing. Ženíškovi)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:349 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX