Bod č.11.:

RMO1/3 - Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1, účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrený účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2016)
Důvodová zpráva (Dílčí závěrený účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2016)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Rozbor hospodaření)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Finanční vypořádání)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Fondy)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Přehled hospodaření MŠ)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MŠ)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2016)
Příloha č.2 (Dílčí závěrečný účet za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření z rok 2016)
Příloha č.3 (Účetní závěrka - Rozvaha MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Účetní závěrka - Výkaz zisku a ztráty MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Účetní závěrka - Zpráva o průběhu inventarizace )
Příloha č.6 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 100 ze dne 4. 4. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:350 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX