Bod č.12.:

RMO1/4 - Převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň, rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 9

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis - žádost Bc. Karla Zahuta)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 9)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:351 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX