Bod č.13.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12)
Příloha č.2 (Příloha k rozpočtovému opatření č. 12)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:352 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX