Bod č.14.:

RMO1/6 - Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka jednotlivých dotací)
Příloha č.2 (zápis jednání Komise pro poskytování dotací ze dne 13.3.2017)
Příloha č.3 (zápis jednání Komise pro poskytování dotací ze dne 5.4.2017)
Příloha č.4 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor) (*)
Příloha č.5 (dotační program na rok 2017 I. kolo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:353 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX