Bod č.15.:

RMO1/7 - Úprava pokynů k vyúčtování dotace

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Pokyny k vyúčtování dotace s vyznačením změn)
Příloha č.2 (záznam z jednání Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.3 (nové znění Pokynů k vyúčtování dotace)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 37 ze dne 8. 2. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:354 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX