Bod č.16.:

RMO1/8 - Návrh vyhlášky města Plzně O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně vyhlášky města Plzně O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhláška ke stanovení koeficientu a užívání veřejného prostranství)
Důvodová zpráva (*)
Příloha
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:355 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX