Bod č.17.:

FV1/2 - Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní znění Jednacího řádu FV ZMO 1)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO 1 č. 51 ze dne 20. 3. 2007)
Příloha č.3 (Nové znění Jednacího řádu FV ZMO 1) (*)
Příloha č.3 (Nové znění Jednacího řádu FV ZMO 1 - se změnou dle jednání FV ZMO 1 dne 10. 4. 2017) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:356 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX