Bod č.19.:

RMO1/10 - Zařazení nově zahajované akce "PD - Parkoviště Sokolovská 67-75" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Letecký snímek - zákres území)
Příloha č.2 (Návrh stavebních úprav - SVSMP)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam akcí s vyznačenou vnitřní úpravou)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:358 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX