Bod č.21.:

RMO1/12 - Darování movitého majetku - starších sedáků a židlí, "Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam movitého majetku)
Příloha č.2 (Žádost o darování)
Příloha č.3 (Smlouva o poskytnutí věcného daru)
Příloha č.4 (Foto sedáky)
Příloha č.4 (Foto židle)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX