Bod č.22.:

RMO1/13 - Zavedení projektu "Vlídné WC" na území městského obvodu Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
Příloha č.2 (Pravidla pro připojení se k projektu " Vlídné WC")
Příloha č.3 (Přihláška do projektu "Vlídné WC")
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:360 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX