Bod č.23.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 20.2.17 )
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 20.3.17 )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání FV ZMO 1 ze dne 10.4.17 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:361 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX