Bod č.24.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - činnost jednotek JSDH)
Příloha č.1 (činnost JSDH Bolevec)
Příloha č.1 (činnost JSDH Bílá Hora)
Příloha č.2 (informativní zpráva - zimní údržba)
Příloha č.3 (informativní zpráva - spolupráce Čistá Plzeň s.r.o.)
Příloha č.4 (informativní zpráva - spolupráce se spolkem Pěstuj prostor, z.s.)
Příloha č.5 (informativní zpráva - poradenstká činnost Ing. Kittner)
Příloha č.6 (informativní zpráva - billboardy)
Příloha č.7 (informativní zpráva - www.plzen.cz)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:362 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX