Bod č.18.:

RMO1/9 - Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě "Mateřská škola - Kotíkovská ulice, Plzeň"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení RMO 1 č. 81 ze dne 20. 3. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:357 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX