Bod č.57.:

PROP/5 - Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „5. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (zdůvodnění poskytnutí VP)
Příloha č.4 (historie dané kauzy)
Příloha č.5 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán I.)
Příloha č.11 (geometrický plán II.)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 376/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX