Bod č.58.:

PROP/6 - Prodej pozemků p. č. st. 409/2, p. č. 391/20 a nově vzniklého pozemku p. č. 406/68, vše v k. ú. Smědčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko OÚ Smědčice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (situace SVSMP)
Příloha č.8 (geometrický plán - část)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (mapa celé lokality)
Příloha č.11 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.12 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 374/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:197 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX