Bod č.59.:

PROP/7 - Prodej pozemku p. č. 1162/3 a části pozemku p. č. 1186/1, oba v k. ú. Červený Újezd u Zbůchu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (rozhodnutí - odnětí pozemku z PUPFL)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 378/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:198 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX