Bod č.40.:

BYT/1 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení paní Jozefíny Némethové, byt č. 3, Purkyňova 33, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP ze dne 8.3.2017) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP z 20.3.2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP z 6.4.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX