Bod č.56.:

PROP+BYT/4 - Zrušení usnesení ZMP č.298/14, schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň-I.etapa, schválení nového znění Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zásady prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně (nové znění))
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 585/14 a usnesení ZMP č. 298/14)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 372 ze dne 6. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX