Bod č.63.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 61/4 v k.ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko obce Chotěšov)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP z jednání dne 28.2.2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 379 ze dne 6.4.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:202 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX