Bod č.9.:

FIN/1 - Žádost o dotaci z IROP pro projekt Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury města Plzně

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:145 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX