Bod č.45.:

MAJ/5 - Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Napojení chodníku – Sirková ulice“ od 2 fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání)
Příloha č.2 (vyjádření paní J. Svobodové)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení MO Plzeň 3 č. 426 z 14. 11. 2016)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z 28. 2. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 266 z 23. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX