Bod č.7.:

ŘEÚ+OI/2 - Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na projekt "Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál"

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Blokace finačních prostředků ve FKD MP na projekt "Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál")
Důvodová zpráva (Blokace finačních prostředků ve FKD MP na projekt "Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál")
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 11 ze dne 2. 2. 2017)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 327 ze dne 6. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX