Bod č.44.:

MAJ/4 - Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Plzní a Plzeňským krajem - „Průtah silnice I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (sdělení OSI MMP)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 268/2017.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX