Bod č.48.:

MAJ/8 - Výkup rekreačního objektu č. e. 847 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO P1)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX