Bod č.46.:

MAJ/6 - Výkup pozemků p. č. 1633/9, p. č. 1633/11, p. č. 1675/12, p. č. 1675/16, p. č. 1675/23, p. č. 4994/37 a p. č. 4994/38 k. ú. Plzeň od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost MO Plzeň 2, souhlas spoluvlastníků )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX